NGÀY 1 – NHỮNG KHÓ KHĂN BAN ĐẦU VÀ MỤC ĐÍCH CỦA PHƯƠNG PHÁP THIỀN

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ NHẤT Những khó khăn ban đầu – mục đích của phương pháp thiền này Ngày đầu

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 3 – SỰ HIỂU BIẾT CỦA TRÍ TUỆ (ANICCA, ANATTA, DUKKHA)

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ BA Sự hiểu biết của trí tuệ (anicca, anatta, và dukkha) Quý vị tới khóa thiền

ĐỌC CHI TIẾT