Bộ Videos Tóm Lược Pháp Thoại Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày – Thiền Sư S.N. Goenka

Bộ Videos Tóm Lược Pháp Thoại Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày Do Thiền Sư S.N. Goenka Giảng Dạy Theo Truyền

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 9 – VUN BỒI 10 PHẨM HẠNH BA-LA-MẬT

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ CHÍN Mười parami (hạnh ba-la-mật) Có mười phẩm hạnh – parami – mà ta phải trau

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 7 – NĂM NGƯỜI BẠN: ĐỨC TIN, NỖ LỰC, Ý THỨC, ĐỊNH, TUỆ

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ BẢY Năm ‘người bạn’: niềm tin, nỗ lực, ý thức, định, tuệ (tín, tấn, niệm, định,

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 7 – SỰ BÌNH TÂM VÀ LIÊN TỤC Ý THỨC (CHÁNH NIỆM)

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ BẢY Tầm quan trọng của sự bình tâm đối với những cảm giác tinh tế cũng

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 6 – NĂM CHƯỚNG NGẠI: HAM MUỐN, GHÉT BỎ, UỂ OẢI, PHÓNG TÂM, NGHI NGỜ

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ SÁU Năm chướng ngại: ham muốn, ghét bỏ, uể oải về tinh thần và thể xác,

ĐỌC CHI TIẾT