Bộ Videos Vì Lợi Ích Của Nhiều Người – Thiền Sư S.N. Goenka

Bộ Videos Vì Lợi Ích Của Nhiều Người – Thiền Sư S.N. Goenka Bộ videos được chuyển thể từ cuốn

ĐỌC CHI TIẾT

Bộ Videos Tóm Lược Pháp Thoại Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày – Thiền Sư S.N. Goenka

Bộ Videos Tóm Lược Pháp Thoại Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày Do Thiền Sư S.N. Goenka Giảng Dạy Theo Truyền

ĐỌC CHI TIẾT

Bộ Videos Tứ Niệm Xứ Giảng Giải – Thiền Sư S.N. Goenka, Tỳ Khưu Pháp Thông Dịch

Bộ Videos Tứ Niệm Xứ Giảng Giải – Thiền Sư S.N. Goenka, Tỳ Khưu Pháp Thông Dịch Bộ video được

ĐỌC CHI TIẾT

Ngày Thứ 8: Hỏi Đáp Về Tứ Niệm Xứ Satipatthana – Thiền Sư S.N. Goenka

Hỏi và đáp Mỗi lời kinh sẽ trở nên rõ ràng khi bạn thực hành và đạt đến mục tiêu

ĐỌC CHI TIẾT