NGÀY 9 – VUN BỒI 10 PHẨM HẠNH BA-LA-MẬT

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ CHÍN Mười parami (hạnh ba-la-mật) Có mười phẩm hạnh – parami – mà ta phải trau

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 7 – SỰ BÌNH TÂM VÀ LIÊN TỤC Ý THỨC (CHÁNH NIỆM)

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ BẢY Tầm quan trọng của sự bình tâm đối với những cảm giác tinh tế cũng

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 6 – TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHÁT TRIỂN Ý THỨC VÀ SỰ BÌNH TÂM

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ SÁU Tầm quan trọng của sự phát triển ý thức và sự bình tâm (niệm và

ĐỌC CHI TIẾT