NGÀY 6 – NĂM CHƯỚNG NGẠI: HAM MUỐN, GHÉT BỎ, UỂ OẢI, PHÓNG TÂM, NGHI NGỜ

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ SÁU Năm chướng ngại: ham muốn, ghét bỏ, uể oải về tinh thần và thể xác,

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 6 – TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHÁT TRIỂN Ý THỨC VÀ SỰ BÌNH TÂM

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ SÁU Tầm quan trọng của sự phát triển ý thức và sự bình tâm (niệm và

ĐỌC CHI TIẾT