NGÀY 5 – SỰ THẬT THỨ BA: TRẠNG THÁI GIẢI THOÁT KHỔ

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ NĂM Bốn Sự Thật Thánh Thiện (Tứ Diệu Đế) Sự thật thứ ba: Diệt khổ (Trạng

ĐỌC CHI TIẾT