Liên hệ

Phapbao.net Tổng Hợp Chia Sẻ Các Bài Pháp, Các Tài Liệu Dhamma, Trợ Duyên Ai Đó Hữu Duyên Được Biết Đến Dhamma, Đến Phương Pháp Thiền Anapana và Vipassana, Được Vững Vàng Trên Con Đường Giải Thoát Khổ, Được An Lạc Thực Sự, Hoà Hợp Thực Sự, Hạnh Phúc Thực Sự!

Phapbao.net Không Đại Diện Cho Bất Kỳ Tổ Chức Tôn Giáo Hay Trung Tâm Thiền Nào. Chúng Tôi Chỉ Tổng Hợp & Chia Sẻ Thông Tin. Chúng Tôi Không Tổ Chức Thiền, Không Dạy Thiền.

Qua Website Này, Nguyện Ai Đó Hữu Duyên Sẽ Nhận Được Dhamma & Tự Tìm Được Con Đường Tu Tập Phù Hợp Cho Mình, Được Lợi Lạc, Được Hạnh Phúc, Được Giải Thoát!

Vì Hiểu Biết Có Hạn Nên Không Tránh Khỏi Có Chỗ Sai. Chúng Tôi Kính Cẩn Đón Nhận Những Lời Đóng Góp Phê Bình Xây Dựng Của Chư Bậc Thiện Trí, Và Kính Xin Quý Ngài Ghi Nhận Lòng Chân Thành Biết Ơn Sâu Sắc.

Be Happy!