FAQ: Bị Kích Động, Đau Đầu, Đau Lưng, Buồn Nôn, … Khi Thiền?

I suffer from physical discomfort such as agitation, headache, backache, nausea, etc. while meditating – Tôi gặp các vấn đề về thể chất như kích động, đau đầu, đau lưng, buồn nôn, v.v… trong khi hành thiền

Mr. S. N. Goenka: It is good if you feel such discomfort during meditation. Do not get disturbed by it. But understand the cause behind it. It is due to this meditation technique. You will observe that as long as your mind remains focused on the breath, it does not generate any craving or aversion. You are only absorbed in the task of observing the breath. There is no craving towards the incoming breath. There is no aversion towards the outgoing breath. So the mind reaches a level of purity without having an iota of craving or aversion, even though it may be for a short period of time. For innumerable births, we have collected a huge stock of defilements, which has corrupted the mind. The moment the mind becomes impure, there is an explosive reaction in the stock of impurities, which appears on the surface of the body in the form of various discomforts. Let us understand this through a simile. Coals are burning in a fire and we sprinkle some water on them. What happens then? The water is cold and the coals are hot. The contact between the hot coals and the cold water will produce a loud hissing sound. The burning coals do not welcome the cold water and thus protest loudly. This reaction is the result of two things coming together with radically opposite characteristics. One has the trait of burning, the other that of cooling. If we continue to sprinkle water on the burning coals, each time there will be a hissing sound but gradually the fire in the coals will be extinguished and they will cool down- now, no amount of water poured on them will produce any sound. Similarly, as the mind gets concentrated, it becomes pure and brings relief. These short moments of purity are like water being sprinkled on the burning coals of negativities. Their contact generates all these physical discomforts like headache, backache, restlessness, nausea, pain in the feet, etc. Do not be disturbed or discouraged by them. Slowly and gradually, these will disappear. Just as continued sprinkling of water on hot coals cools them down, similarly these discomforts will also be cured. You will not come to any harm. So do not get disturbed at all.

Ngài S. N. Goenka: Thật tốt nếu bạn cảm thấy khó chịu như vậy trong khi thiền. Đừng phiền lòng bởi những vấn đề đó. Hãy hiểu nguyên nhân đằng sau nó. Đó là do bản chất của kỹ thuật thiền này. Bạn sẽ quan sát thấy rằng khi tâm trí tập trung vào hơi thở, nó không tạo ra bất kỳ sự thèm muốn hay ác cảm nào. Bạn chỉ mải mê với nhiệm vụ quan sát hơi thở. Không có sự thèm muốn đối với hơi thở đến. Không có ác cảm với hơi thở ra. Vì vậy, tâm trí đạt đến một mức độ tinh khiết mà không có một chút ham muốn hay ác cảm, mặc dù có thể chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Con người ta khi sinh ra đã phiền não, với một tâm trí dao động. Khoảnh khắc tâm trí mất đi sự thuần khiết, một phản ứng trong kho tạp chất bùng nổ, nổi lên trên bề mặt cơ thể dưới các hình thức gây khó chịu khác nhau.

Hãy để chúng tôi giải thích qua một ví dụ như thế này. Than hồng trong lửa đang cháy và chúng ta tưới một chút nước lên than hồng. Điều gì xảy ra sau đó? Nước lạnh và than hồng. Sự xúc chạm giữa than hồng và nước lạnh sẽ tạo ra tiếng rít lớn. Than hồng không chào đón nước lạnh và do đó đã phản đối ầm ĩ.

Phản ứng này là kết quả của sự xúc chạm giữa hai thứ với tính chất hoàn toàn trái ngược nhau. Một đặc tính là cháy, một đặc tính khác là làm mát. Nếu chúng ta tiếp tục tưới nước lên than hồng, mỗi lần sẽ có tiếng rít nhưng dần dần lửa trong than sẽ được dập tắt và than sẽ nguội dần – bây giờ, nếu tiếp tục tưới nước lên than thì không âm thanh nào được tạo ra nữa.

Tương tự như vậy, khi tâm trí tập trung, nó trở nên tinh khiết và mang lại sự nhẹ nhõm. Những khoảnh khắc tinh khiết ngắn ngủi này giống như khi nước được tưới lên than hồng đang cháy. Sự xúc chạm này dẫn đến những cảm giác khó chịu như đau đầu, đau lưng, bồn chồn, buồn nôn, đau ở chân, v.v. Đừng để chúng làm phiền hay làm nản lòng.

Dần dần, những cảm giác ấy sẽ biến mất. Ngay cả khi tiếp tục tưới nước lên than hồng để làm nguội chúng, tương tự những khó chịu này cũng sẽ được chữa khỏi. Bạn sẽ không bị tổn hại, không phiền lòng chút nào nữa.

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *